Vzdělávání

Abychom mohli zvířata chránit a starat se o jejich welfare, potřebujeme pochopit jejich chování a potřeby. Aby bylo možné vědecké poznatky z oboru etologie, fyziologie, biologie a dalších spřízněných věd účinně a efektivně přenášet do praxe, je důležitá i dobrá znalost legislativy.

Orientace v oblasti ochrany zvířat a welfare je žádoucí u majitelů a chovatelů zvířat, zástupců organizací zabývající se chovem či péčí o zvířata, uživatelů pokusných zvířat, zástupců veřejné a státní správy, poskytovatelů veterinární péče, ale je vhodná v zájmu zvířat i pro širokou veřejnosti.

V listopadu 2023 jsme zahájili bezplatné semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat. Tyto webináře by měly přispět k šíření kvalitních odborných infromací z oblasti veterinární péče, legislativy, chovu, výživy a dalších oblastí přispívajících k dobré kvalitě života chovaných zvířat. Přednášejícími jsou v rámci těchto seminářů výhradně erudovaní odborníci, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a díky svým zkušenostem z akademického prostředí, se dokáží o své
znalosti srozumitelně podělit i se širokou veřejností.

Na jaře 2024 bychom chtěli započít se vzdělávacími programy pro zástupce veřejné správy, tedy představitelé obcí, na jejichž bedrech leží řada povinností vyplývájících zejména ze zákona č. 246/1992., o ochraně zvířat proti týrání. Obce vedle povinností mají i řadu zákonných prostředků, jak účinně k ochraně zvířat přispívat. To však vyžaduje dobrou znalost dané problematiky. A právě za účelem jejich prohloubení připravujeme tyto vzdělávací programy.

Semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat

Semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat

Každý chov by měl být veden v souladu s péčí o dobrý zdravotní stav chovaného zvířete a jeho welfare. To zahrnuje efektivní uplatňování zkušeností a poznatků z oblasti veterinární péče, výživy, chovu a řady dalších oborů. Mnoho majitelů zvířat si to...

číst více
Přeprava a porážky zvířat

Přeprava a porážky zvířat

Přeprava zvířat Komerční přeprava hospodářských zvířat a jejich porážky jsou doslova trnem v oku řadě ochránců zvířat. Našimi aktivitami na toto téma chceme široké veřejnosti i odpovědným zákonodárcům přiblížit za využití odborných vědeckých poznatků všechny aspekty...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři