Vzdělávání v oblasti ochrany zvířat a welfare

Abychom mohli zvířata chránit a starat se o jejich welfare, potřebujeme pochopit jejich chování a potřeby. Aby bylo možné vědecké poznatky z oboru etologie, fyziologie, biologie a dalších spřízněných věd účinně a efektivně přenášet do praxe, je nezbytná velmi dobrá znalost legislativy.

Orientace v oblasti ochrany zvířat a welfare je žádoucí u majitelů a chovatelů zvířat, zástupců organizací zabývající se chovem či péčí o zvířata, uživatelů pokusných zvířat, zástupců veřejné a státní správy, poskytovatelů veterinární péče, ale je vhodná v zájmu zvířat i pro širokou veřejnosti.

V listopadu 2023 jsme zahájili bezplatné semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat. Tyto webináře by měly přispět k šíření kvalitních odborných infromací z oblasti veterinární péče, legislativy, chovu, výživy a dalších oblastí přispívajících k dobré kvalitě života chovaných zvířat. Přednášejícími jsou v rámci těchto seminářů výhradně erudovaní odborníci, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a díky svým zkušenostem z akademického prostředí, se dokáží o své
znalosti srozumitelně podělit i se širokou veřejností.

Od února 2024 jsem z rozhodnutí Minsterstva vnitra autorizovanou vzdělávácí institucí úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb.
Společně s rozhodnutím o akreditaci instituce nám byl akreditován vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníku Ochrana zvířat a welfare ve správním právu a to ve formě prezenční i v podobě webináře.

Vzdělávací programy pro úředníky ÚSC

Vzdělávací programy pro úředníky ÚSC

Na bedrech úředníků působících v rámci územních samosprávných celků leží řada povinností vyplývájících zejména ze zákona č. 246/1992., o ochraně zvířat proti týrání. Obce vedle povinností mají i řadu zákonných prostředků, jak účinně k ochraně zvířat přispívat. To však...

číst více
Semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat

Semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat

Každý chov by měl být veden v souladu s péčí o dobrý zdravotní stav chovaného zvířete a jeho welfare. To zahrnuje efektivní uplatňování zkušeností a poznatků z oblasti veterinární péče, výživy, chovu a řady dalších oborů. Mnoho majitelů zvířat si to uvědomuje, ale ne...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Magazín

Partneři a sponzoři