Projekty na ochranu zvířat a welfare

Projekty představují aktivity ústavu v jednotlivých oblastech ochrany zvířat a jejich welfare, ve kterých je možné s ohledem na vědecké a odborné poznatky, i vývoj společnosti,  dosáhnout efektivního zlepšení z pohledu zvířat.

Jednotlivé projekty jsou koncipovány na základě znalostí současného stavu a stávající praxe. Jejich smyslem je navrhnout a realizovat jednotlivé kroky směřující k lepšímu postavení zvířat v moderní společnosti. Velký důraz je kladen na vzdělávání a přibližování problematiky ochrany zvířat a welfare zájmovým i profesním skupinám, jakož i široké veřejnosti. To je podstatné nejen ke změnám na úrovni jedinců, ale i dobrým předpokladem pro realizaci legislativních novelizací. 

Vzdělávání

Vzdělávání

Abychom mohli zvířata chránit a starat se o jejich welfare, potřebujeme pochopit jejich chování a potřeby. Aby bylo možné vědecké poznatky z oboru etologie, fyziologie, biologie a dalších spřízněných věd účinně a efektivně přenášet do praxe, je nezbytná velmi dobrá...

číst více
Přeprava a porážky zvířat

Přeprava a porážky zvířat

Přeprava zvířat Komerční přeprava hospodářských zvířat a jejich porážky jsou doslova trnem v oku řadě ochránců zvířat. Našimi aktivitami na toto téma chceme široké veřejnosti i odpovědným zákonodárcům přiblížit za využití odborných vědeckých poznatků všechny aspekty...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Magazín

Partneři a sponzoři