Odborné a právní poradenství

Oblast ochrany a welfare zvířat, veterinární péče a související ochrany přírody a krajiny je s ohledem na zainteresované vědní obory i legislativu dosti širokou a poměrně unikátní oblastí, která vyžaduje specifické znalosti a přístup.

Odborné i právní poradenství připravujeme ve spolupráci s předními odborníky na konkrétní danou problematiku tak, aby závěry byly založeny výhradně na odborných a vědeckých poznatcích, korespondujících s platnou legislativou a její interpretací.

Poradenství pro veřejný a soukromý sektor

Poradenství pro veřejný a soukromý sektor

Ochrana zvířat a welfare má řadu podob. K nalezení správných řešení není mnohdy snadná cesta. Nutná je velmi dobrá orientace v této problematice ve spojení s dostatečnou praxí, zkušenostmi, při trvalém studiu nových poznatků a legislativných úprav. Pokud takovýto úkol...

číst více
Pomoc neziskovým organizacím

Pomoc neziskovým organizacím

Práce se zvířaty vyžaduje velké množství času a energie, a s těmi handicapovanými ještě mnohem více. Pro co nejlepší výsledky je však potřeba najít čas i na studium nových odborných a vědeckých poznatků, jakož i legislativy, která se v této oblasti vyvíjí poměrně...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Magazín

Partneři a sponzoři