Ústav ochrany zvířat a welfare

Cílem ústavu je přispívat k ochraně zvířat a jejich welfare za využití vědeckých a odborných poznatků.

Stávající subjekty zabývající se ochranou zvířat se věnují fyzické záchranně jednotlivců, populací anebo mají cíle spojené se zásadními systémovými změnami. Každá z uvedených aktivit má svůj smysl, význam a nezastupitelnou úlohu. Přesto jsou zde oblasti, které nejsou dostatečně v zájmu zvířat využívány, a přitom mají pro jejich ochranu a welfare zásadní význam.

První zásadní oblastí je efektivní využívání právního řádu ve prospěch zvířat. Právní řád České republiky v oblasti ochrany zvířat je na poměrně slušné úrovni. Byť i zde je co vylepšovat a upravovat s ohledem na poznatky vědy i vývoje společnosti. Mnohdy však  bohužel nejsou stávající právní ustanovení ve prospěch zvířat využívána dostatečně. Podle našich zkušeností a průzkumů je tomu tak mnohdy z neznalosti a nejistoty při výběru a aplikaci dané právní úpravy, omezených pravomocí či neúměrně vysokému počtu případů na daný počet odpovědných pracovníků, ale i z důvodu negativních zkušeností občanů z jednání se správními orgány. Zlepšení v této oblasti má pro ochranu zvířat a welfare zásadní význam a může přinášet okamžité výsledky.

Druhou oblastí je pak uvádění a využívání nových vědeckých a odborných poznatků v oborech souvisejících s ochranou zvířat a welfare. Vhodné prezentování takovýchto poznatků a z nich plynoucích závěrů může přispěk k intenzivnějšímu vnímání této problematiky ve všech úrovních společnosti, s pozitivními důsledky pro sledované zájmy.

Abychom zabezpečili naše aktivity na požadované odborné úrovni, spolupracujeme s uznávanými vědci, odborníky a renomovanými chovateli. Náš tým tvoří specialisté s vysokoškolským vzděláním veterinárního směru, se zaměřením na ochranu zvířat a welfare.

Předmět činnosti

Účelem ústavu a předmětem činnosti, jak vyplývá ze zakladatelské listiny, je participace na ochraně zvířat a welfare zvířat, zahrnující taktéž živočichy ve smyslu jejich definice zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jakož i ochranu krajiny a přírody, a to zejména formou:

 • vzdělávání občanů, chovatelů, představitelů chovatelských organizací, veterinárních lékařů, zástupců záchranných stanic, útulků, zoologických zahrad, obchodníkům se zvířaty, uživatelů pokusných zvířat a představitelů státní správy v oblasti ochrany zvířat, welfare zvířat, veterinární péči, ochrany přírody a krajiny
 • poskytování odborného a právního poradenství, konzultací, zpracování odborných studií a posudků v oblasti ochrany zvířat, welfare zvířat, veterinární péče, ochrany přírody a krajiny občanům, chovatelům, chovatelským organizacím, veterinárním lékařům, záchranným stanicím, útulkům, zoologickým zahradám, obchodníkům se zvířaty, uživatelům pokusných zvířat, představitelům státní správy,
 • vědeckou a znaleckou činností v oblasti ochrany zvířat, welfare zvířat a veterinární péči, ochrany přírody a krajiny, včetně zprostředkování a obstaravatelské činnosti znalců a jiných kvalifikovaných osob v dané oblasti,
 • spolupráce s orgány stání správy v případě zjištění porušení právních předpisů v oblasti ochrany zvířat, welfare zvířat, veterinární péči, ochrany přírody a krajiny,
 • spolupráce a podpora subjektů poskytujících péči o zvířata, zvláště pak o zvířata handicapovaná a opuštěná, jakož i subjektů vyvíjejících činnost směřují ke zlepšení ochrany zvířat, welfare zvířat, veterinární péče, ochrany přírody a krajiny na národní i mezinárodní úrovni.

Právní forma ústavu

Ústav je právnickou osobou založenou za účelem provozování společensky užitečné činnosti.

 • Název ústavu: Ústav ochrany zvířat a welfare, z. ú.
 • Pro komunikaci se označuje ústav ve zkratce: ÚOZW.
 • Pro komunikaci v anglickém jazyce se používá označení: Institute of Animal Protection and Welfare.
 • Pro komunikaci v anglickém jazyce se označuje ústav ve zkratce: IAPW.
 • Spisová značka: U 999 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

Poradna

Ptáte se...

 • Co je považováno za týrání zvířat?
 • Je možné doma chovat medvěda?
 • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
 • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
 • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
 • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři