Semináře pro majitele a chovatele zájmových zvířat

Každý chov by měl být veden v souladu s péčí o dobrý zdravotní stav chovaného zvířete a jeho welfare. To zahrnuje efektivní uplatňování zkušeností a poznatků z oblasti veterinární péče, výživy, chovu a řady dalších oborů. Mnoho majitelů zvířat si to uvědomuje, ale ne vždy mají k dispozici relevantní informace, jak na to.

Aby majitelé a chovatelé nemuseli obtížně vyhledávat potřebné informace a vyhodnocovat jejich kvalitu, přicházíme s tímto cyklem Seminářů pro majitele a chovatele zájmových zvířat.

Smyslem těchto seminářů je seznámit majitele a chovatele zájmových zvířat se všemi aspekty péče o chovaná zvířata a přispět tak k jejich dobrému welfare.
Přednášejícími jsou v rámci těchto seminářů výhradně erudovaní odborníci, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a kteří se díky svým zkušenostem z akademického prostředí dokáží o své znalosti srozumitelně podělit i se širokou veřejností.

Webináře

Pro maximální možný dosah budou tyto semináře probíhat online, formou webinářů. První, předtočená část je vyhrazena prezentaci daného tématu přednášejícím. V druhé části pak přednášející bude živě odpovídat na dotazy účastníků k prezentovanému tématu. Účastníky bude webináři provádět Petra Pudová, herečka, zpěvačka a s ohledem na téma těchto seminářů, úspěšná chovatelka a poradkyně chovu pro plemeno saluki.

Některé semináře budou vzhledem k prezentovaného tématu zaměřeny obecně na všechny majitele a chovatele zájmových zvířat bez ohledu na druh, v dalších se pak bude řešit specifická problematika určitého druhu či konkrétního plemene.

Vyhlášené termíny jednotlivých seminářů budou komunikovány majitelům a chovatelům zájmových zvířat zejména prostřednictvím chovatelských klubů a zájmových spolků, sociálních sítí, prezentačních akcí na veřejných vystoupeních zvířat, prostřednictvím dalších spřízněných subjektů. Již registrování účastníci mohou, v případě zájmu, dostávat infromace o nově vypsaných seminářích emailem.

 

Termíny webinářů na nadcházející období

 

Na nadcházející období připravujeme webináře na téma nebezpečí otrav zvířat v přírodě i domácnosti a veterinární rizika cestování se zájmovými zvířaty.
O termínech budeme informovat brzy.

 

Již proběhlé webináře

 

Práva a povinnosti při poskytování veterinární péče I. a II.

20. 3. 2024, 18:30 hod. část I.
10. 4. 2024, 18:30 hod. část II.
JUDr. Jakub Kanický, MVDr. Ondřej Horák Ph.D.

 • Práva a povinnosti majitele a veterinárního lékaře při poskytování veterinární péče 
 • Zanedbání péče o zvíře
 • Opovědnost a náhrada škody
 • Veterinární patologie v praxi
 • Nejčastější příčiny úhynu zvířat v zájmovém chovu

JUDr. Jakub Kanický
V roce 2020 zakončil s vyznamenáním své magisterské studium (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a obdržel Cena děkana Praemium Excellentiae za vynikající studijní výsledky. V témže roce složil státní rigorózní zkoušku (JUDr.).
Od roku 2021 absolvuje doktorandské studium (Ph.D.) a přednáší na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2022 mu byla udělena byl Cena děkana pro nejlepšího vyučujícího doktoranda na Právnické fakultě UK.
V rámci své publikační činnosti se zaměřuje na problematiku životního prostředí.
Od roku 2020 je členem České advokátní komory, v rámci své advokátní praxe se soustředí na právo životního prostředí a ochrany zvířet.

MVDr. Ondřej Horák, Ph.D.
V roce 2018 zakončil studium na Veterinární a a farmaceutické univerzitě v Brně, Fakultě veterinární hygieny a ekologie, a získal titul MVDr. V letech 2018 – 2023 pak absolvoval postgraduální doktorandské studium (Ph.D.) na Fakultě veterinárního lékařství, v Ústavu anatomie, histologie a embryologie.
Od roku 2022 do současnost působí jako veterinární lékař na pozici patologa ve Státním veterinárním ústavu Praha.
Je spoluautorem řady vědeckých publikací a odborných článků.

Registrovat na tento seminář se můžete ZDE:
1. část 20. 3. 2024
2. část 10. 4. 2024

Základní potřeby koček

21. 2. 2024, 18:30 hod.
MVDr. Martina Načeradská, Ph.D., MANZCVS feline medicine

 • Fyziologické, biologické a etologické potřeby koček
 • Poruchy chování spojené s nedostatečným zabezpečením jejich základních potřeb

MVDr. Martina Načeradská, Ph.D., MANZCVS feline medicine
V roce 2006 absolvovala Fakultu veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. V roce 2017 dokončila na téže univerzitě doktorandské studium (Ph.D.). V roce 2018 složila zkoušku z medicíny koček u Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists a stala se jejich členkou. V roce 2020 absolvovala studium v rámci IDTE (International dog training of Europe) s Turid Rugaas a v roce 2021 kurz Advanced feline behaviour a stala se certifikovaným kočičím psychologem.
Od roku 2008 provozuje svoji veterinární praxi, kde se specializuje na poruchy chování psů a koček, stomatologii a cytologii. V současné době souběžně působí jako vědecký pracovník a přednášející na České zemědělské univerzitě.
Je autorkou řady vědeckých publikací.

Registrovat na tento seminář se můžete ZDE.

 

Právní minimum pro majitele a chovatele zájmových zvířat

29. 11. 2023, 18:30 hod.
Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.

 • Právní postavení zájmových zvířat
 • Týrání zvířat a jeho možné podoby
 • Povinnosti a práva chovatelů
 • Škody způsobené zvířetem
 • Centrální evidence psů

Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
V roce 2013 absolvovala s červeným diplomem navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Následně ve studiu pokračovala a úspěšně v roce 2018 dokončila doktorandské studium na téže univerzitě v oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin. Během doktorandského studia současně studovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde úspěšně absolvovala studium bakalářského programu v oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu (2017) a následně navazující magisterský studijní program v oboru Veřejná správa.
V současnosti působí na Veterinární univerzitě Brno, kde se věnuje výuce legislativních, ale i laboratorních předmětů, toxikologickému výzkum a přípravě znaleckých posudků v oblasti ochrany zvířat.

Registrovat na tento seminář se můžete ZDE.

 

Kardiologická onemocnění psů

13. 12. 2023, 18:30 hod.
MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D.

 • Nejčastější onemocnění srdce psa
 • DMVD a DCM
 • Fáze onemocnění, příznaky a symptomatologie
 • Léčba a prognóza
 • Vliv výživy na DMVD a DCM

MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D.
V roce 2001 absolvoval s vyznamenáním Fakultu veterinárního lékařství na Národní univerzitě v Kolumbii v Bogotě. V roce 2009 ukončil doktorandské studium (Ph.D.) v oboru chorob malých zvířat na Fakultě veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.
V letech 2001 až 2003 pracoval jako veterinární lékař a asistent předmětu chorob malých zvířat na Fakultě veterinárního lékařství na Národní univerzitě v Kolumbii.
Od roku 2005 do roku 2022 přednášel na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (nyní VETUNI) a jako kardiologický specialista působil na univerzitní Klinice chorob psů a koček.
Je autorem více než 200 vědeckých publikací.
Aktuálně působí na klinice SIBRA centrum ve Bratislavě.

Registrovat na tento seminář se můžete ZDE.

 

Práva a povinnosti při prodeji zvířat v zájmových chovech

10. 1. 2024, 18:30 hod.
JUDr. Jakub Kanický
www.ak-kanicky.cz

 • Přehled dotčených právních předpisů
 • Právní vztah prodávající – kupující
 • Náležitosti a obsah kupní smlouvy
 • Reklamace zvířete
 • Prodej zvířete do zahraničí

JUDr. Jakub Kanický
V roce 2020 zakončil s vyznamenáním své magisterské studium (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a obdržel Cena děkana Praemium Excellentiae za vynikající studijní výsledky. V témže roce složil státní rigorózní zkoušku (JUDr.).
Od roku 2021 absolvuje doktorandské studium (Ph.D.) a přednáší na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2022 mu byla udělena byl Cena děkana pro nejlepšího vyučujícího doktoranda na Právnické fakultě UK.
V rámci své publikační činnosti se zaměřuje na problematiku životního prostředí.
Od roku 2020 je členem České advokátní komory a působí v právnické kanceláři JUDr. Ludmily Pávkové, kde se soustřední na problematiku životního prostředí včetně ochrany zvířat.

Registrovat na tento seminář se můžete ZDE.

 

Registrace

Tyto webináře jsou pro účastníky bezplatné, neboť jejich cílem je co nejvíce rozšířit informace, které mohou přispět k welfare chovaných zvířat. Pro účast je třeba pouze provést registraci prostřednictvím odkazu na každý jednotlivý seminář. Webináře jsou realizovány na platformě Teams. Pro sledování webináře však plně postačí jakýkoliv webový prohlížeč a není třeba nic instalovat. Stačí pouze kliknout na odkaz v emailové zprávě, která je odeslána bezprostředně po registraci na vyplněnou emailovou adresu.
Po ukočení prezentace je možné pokládat přednášejícímu otázky na dané téma a to prostřednictvím chatu, resp. funkce “Otázky & Odpovědi”, přístupné také ve webovém prohlížeči.

Poradna

Ptáte se...

 • Co je považováno za týrání zvířat?
 • Je možné doma chovat medvěda?
 • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
 • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
 • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
 • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři