Poradenství pro veřejný a soukromý sektor

Ochrana zvířat a welfare má řadu podob. K nalezení správných řešení není mnohdy snadná cesta. Nutná je velmi dobrá orientace v této problematice ve spojení s dostatečnou praxí, zkušenostmi, při trvalém studiu nových poznatků a legislativných úprav. Pokud takovýto úkol je řešen nárazově, bez uvedené erudice, zabere dotyčnému obrovské množství času a výsledek nemusí být odpovídající.

Veřejnost je ochraně zvířat nakloněna

Ochrana zvířat a welfare je stále více vnímána širokou veřejností a aktivity v této oblasti mívají velký ohlas a dopad, ať v rámci veřejné správy tak soukromého sektoru. Nesprávné rozhodnutí a postup tak může zvířata a jejich welfare poškodit, ale mít i negativní dopad na jeho původce, tedy zástupce veřejné správy či obchodní společnosti a její představitele. A takových případů již existuje mnoho. Správné rozhodnutí je pak naopak vnímáno kladně a přispívá k dobrému jménu toho, kdo tak učinil.

Pokud chcete při vašich aktivitách dbát na blaho zvířat a zároveň přispět k budování dobrého jména vašeho i subjektu, který zastupujete či představujete, pak je namístě včas vyhodnotit, zda interně můžete získat relevantní odpovědi na otázky z této problematiky. Může se to týkat běžné údržby fasád, realizace zateplení či venkovního osvětlení, stavebních projektů, zavádění nových technologií a mnoha dalších projektů, u kterých lze předpokládat zásah do životního prostředí.

I nesprávné čištění fasády může být problém

Problematiku ochrany zvířat a welfare opravdu není radno podceňovat. Širokou veřejností může být negativně vnímána například i již zmíněná běžná údržba fasád, jak se o tom přesvědčil jeden z obchodních řetězců. Poté, kdy externí firmou bylo v rámci čištění fasády zničeno vícero hnízd ptáků včetně jejich snůšek a mláďat, zaplavily sociálně sítě negativní reakce běžných uživatelů, které se výrazně projevily poklesem příjmů a to nejen v dané provozovně. Pokuta v řádech statisíců následovala. A přitom tomu všemu bylo možné předejít.

Odborné a právní poradenství

V rámci aktivit ústavu, případně za přizvání externích specialistů na danou problematiku, jsme schopni v rámci odborného a právního poradenství zpracovat studii na jakoukoliv lidskou činnost, u které nelze vyloučit dopad na zvířata a životní prostředí. V případě potřeby pak poskytujeme právní poradenství včetně právního zastoupení spolupracujícími advokáty.

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři