Stereotypní chování a jeho příčiny Stereotypie je opakující se chování, které se postupně stává rituálním, nemá zjevný cíl nebo funkci a je viditelně neobvyklé. Jedná se o způsob, jakým se zvířata vyrovnávají se stresovými faktory, jako jsou sociální izolace nebo...

číst více