Stereotypní chování, jeho příčiny a řešení

Stereotypní chování a jeho příčiny

Stereotypie je opakující se chování, které se postupně stává rituálním, nemá zjevný cíl nebo funkci a je viditelně neobvyklé. Jedná se o způsob, jakým se zvířata vyrovnávají se stresovými faktory, jako jsou sociální izolace nebo neznámé podněty, uvolňování napětí nebo potřeba projevit druhově specifické chování. Vědci předpokládají, že funkční význam stereotypií spočívá v tom, že snižují stres u zvířat držených v zajetí. Jakmile se stereotypie projeví, stane se zlozvykem a je velmi složité ji odnaučit.

U koho se nejčastěji vyskytuje?

Poruchy chování můžeme pozorovat zejména u hospodářských zvířat, koní, zájmových zvířat a zoo zvířat. Na jeho výskyt má vliv spousta vnějších faktorů, ale i genetická predispozice jedince. 

U zájmových zvířat se nejčastěji vyskytuje agresivita, strach, separační anxieta, poruchy eliminačního chování a poruchy příjmu potravy. Mezi typické poruchy příjmu potravy patří polyfágie (nadměrný příjem potravy), anorexie (chorobné odmítání potravy), polydipsie (nadměrné pití), žebrání, pica (konzum nepoživatelných předmětů), konzum trávy a koprofágie (konzum fécés).

U hospodářských zvířat se nejčastěji setkáváme s kroužením, kýváním hlavou, olizováním předmětů, rolováním jazyka (u skotu), kopáním a hrabáním, skřípáním zuby, pojídáním podestýlky a další.

Následky stereotypního chování 

Při dlouhodobém provádění stereotypního chování může u zvířat docházet k poškození kosterního i svalového systému nebo ke změně některých fyziologických funkcí. U lokomočních stereotypií často dochází ke ztrátě kondice zvířete, poškození kloubů, flexi páteře, ztrátě svalové hmoty a v případě kopytníků k poškození kopyt. Pro orální stereotypie je zase typické poškození zubů, záněty trávicí soustavy, žaludeční vředy apod. U hospodářských zvířat se následky stereotypií odrazí zejména na snížené užitkovosti a tržní hodnotě zvířete.

Řešení stereotypního chování

Velmi účinným řešením pro snížení výskytu stereotypií může být enrichment. Jedná se o způsob zlepšení welfare zvířat poskytnutím stimulů, které vedou k psychickému i fyzickému uspokojení. Enrichment můžeme rozdělit na:

  1. potravní – schovávání a maskování krmiva
  2. smyslový – stimulace smyslů pomocí vůní a pachů
  3. environmentální – napodobování prostředí zvířeti přirozené (zejména u zoo zvířat)
  4. enrichment využívající hraček

K eliminaci stereotypií jsou ovšem používány i metody, které využívají bolesti. Například u skotu jsou k zabránění vzájemného vysávání mléka mezi krávami umisťovány do mulce plastové kroužky s ostny. Při pokusu krávy o vysátí mléka z krávy jiné pobodají tyto ostny mléčnou žlázu a vysávaná kráva se tedy vysátí bude bránit. Takové metody ovšem z hlediska welfare zvířat nelze schvalovat. U koní slouží k eliminaci klkání klkací řemen. Jedná se o řemen s kovovou částí, který je koni nasazen na krk a brání mu v nasávání vzduchu při klkání. Tento způsob řešení také není z hlediska welfare vhodný.

Zdroje:

HOUPT, K. A. Stable vices and trailer problems.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 1986, 2(3), 623-633. 

LATHAM, Naomi R.; MASON, G. J. Maternal deprivation and the development of stereotypic behaviour. Applied Animal Behaviour Science, 2008, 110.1-2: 84-108.

MADIGAN, J. E.; BELL, S. Evaluation and treatment of headshaking syndrome. nation, 1996, 4, 31. 

MARSDEN, D. A new perspective on stereotypic behaviour problems in horses. In Practice, 2002, 24(10), 558-569. 

MASON, G., et al. Why and how should we use environmental enrichment to tackle stereotypic behaviour?. Applied Animal Behaviour Science, 2007, 102.3-4: 163-188.

MASON, Georgia; RUSHEN, Jeffrey (ed.). Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare. Cabi, 2008.

MASON, Georgia. Stereotypic behaviour in captive animals: fundamentals and implications for welfare and beyond. Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare, 2006, 2: 325-56.

NICOL, C. Understanding equine stereotypies. Equine veterinary journal, 1999, 31(28), 20-25. 

SARRAFCHI, A.; BLOKHUIS, H. J. Equine stereotypic behaviors: Causation, occurrence, and prevention. Journal of Veterinary Behavior, 2013, 8(5), 386-394. 

20/01/2022

Autor: Bc. Eva Šťastná

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři