Stereotypní chování, jeho příčiny a řešení

Stereotypní chování a jeho příčiny

Stereotypie je opakující se chování, které se postupně stává rituálním, nemá zjevný cíl nebo funkci a je viditelně neobvyklé. Jedná se o způsob, jakým se zvířata vyrovnávají se stresovými faktory, jako jsou sociální izolace nebo neznámé podněty, uvolňování napětí nebo potřeba projevit druhově specifické chování. Vědci předpokládají, že funkční význam stereotypií spočívá v tom, že snižují stres u zvířat držených v zajetí. Jakmile se stereotypie projeví, stane se zlozvykem a je velmi složité ji odnaučit.

U koho se nejčastěji vyskytuje?

Poruchy chování můžeme pozorovat zejména u hospodářských zvířat, koní, zájmových zvířat a zoo zvířat. Na jeho výskyt má vliv spousta vnějších faktorů, ale i genetická predispozice jedince. 

U zájmových zvířat se nejčastěji vyskytuje agresivita, strach, separační anxieta, poruchy eliminačního chování a poruchy příjmu potravy. Mezi typické poruchy příjmu potravy patří polyfágie (nadměrný příjem potravy), anorexie (chorobné odmítání potravy), polydipsie (nadměrné pití), žebrání, pica (konzum nepoživatelných předmětů), konzum trávy a koprofágie (konzum fécés).

U hospodářských zvířat se nejčastěji setkáváme s kroužením, kýváním hlavou, olizováním předmětů, rolováním jazyka (u skotu), kopáním a hrabáním, skřípáním zuby, pojídáním podestýlky a další.

Následky stereotypního chování 

Při dlouhodobém provádění stereotypního chování může u zvířat docházet k poškození kosterního i svalového systému nebo ke změně některých fyziologických funkcí. U lokomočních stereotypií často dochází ke ztrátě kondice zvířete, poškození kloubů, flexi páteře, ztrátě svalové hmoty a v případě kopytníků k poškození kopyt. Pro orální stereotypie je zase typické poškození zubů, záněty trávicí soustavy, žaludeční vředy apod. U hospodářských zvířat se následky stereotypií odrazí zejména na snížené užitkovosti a tržní hodnotě zvířete.

Řešení stereotypního chování

Velmi účinným řešením pro snížení výskytu stereotypií může být enrichment. Jedná se o způsob zlepšení welfare zvířat poskytnutím stimulů, které vedou k psychickému i fyzickému uspokojení. Enrichment můžeme rozdělit na:

  1. potravní – schovávání a maskování krmiva
  2. smyslový – stimulace smyslů pomocí vůní a pachů
  3. environmentální – napodobování prostředí zvířeti přirozené (zejména u zoo zvířat)
  4. enrichment využívající hraček

K eliminaci stereotypií jsou ovšem používány i metody, které využívají bolesti. Například u skotu jsou k zabránění vzájemného vysávání mléka mezi krávami umisťovány do mulce plastové kroužky s ostny. Při pokusu krávy o vysátí mléka z krávy jiné pobodají tyto ostny mléčnou žlázu a vysávaná kráva se tedy vysátí bude bránit. Takové metody ovšem z hlediska welfare zvířat nelze schvalovat. U koní slouží k eliminaci klkání klkací řemen. Jedná se o řemen s kovovou částí, který je koni nasazen na krk a brání mu v nasávání vzduchu při klkání. Tento způsob řešení také není z hlediska welfare vhodný.

Zdroje:

HOUPT, K. A. Stable vices and trailer problems.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 1986, 2(3), 623-633. 

LATHAM, Naomi R.; MASON, G. J. Maternal deprivation and the development of stereotypic behaviour. Applied Animal Behaviour Science, 2008, 110.1-2: 84-108.

MADIGAN, J. E.; BELL, S. Evaluation and treatment of headshaking syndrome. nation, 1996, 4, 31. 

MARSDEN, D. A new perspective on stereotypic behaviour problems in horses. In Practice, 2002, 24(10), 558-569. 

MASON, G., et al. Why and how should we use environmental enrichment to tackle stereotypic behaviour?. Applied Animal Behaviour Science, 2007, 102.3-4: 163-188.

MASON, Georgia; RUSHEN, Jeffrey (ed.). Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare. Cabi, 2008.

MASON, Georgia. Stereotypic behaviour in captive animals: fundamentals and implications for welfare and beyond. Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare, 2006, 2: 325-56.

NICOL, C. Understanding equine stereotypies. Equine veterinary journal, 1999, 31(28), 20-25. 

SARRAFCHI, A.; BLOKHUIS, H. J. Equine stereotypic behaviors: Causation, occurrence, and prevention. Journal of Veterinary Behavior, 2013, 8(5), 386-394. 

20/01/2022

Autor: Bc. Eva Šťastná
Epilepsie u psů

Epilepsie u psů

Toto poměrně rozšířené onemocnění se může vyskytnout u psů různých plemen a věkových skupin, ačkoliv některá plemena jsou náchylnější k výskytu epilepsie než jiná. Epileptické záchvaty mohou být pro majitele i psa náročné a vyžadují odbornou veterinární péči....

číst více
Taxis, sport nebo týrání?

Taxis, sport nebo týrání?

Velký Taxisův příkop, neboli Taxis, čtvrtá překážka Velké pardubické, je znám nejen příznivcům dostihovému sportu, ale s ohledem na vysoký počet fatálních zranění a úhynů špičkových dostihových koní, i široké veřejnosti. Nejinak tomu bylo i v letošním 133....

číst více
Zdravé štěně

Zdravé štěně

Značná část zájemců o pořízení psa v dnešní době již zvažuje výběr plemene s ohledem na společné soužití, kdy posuzuje svůj životní styl a aktivity s potřebami a zájmy jedinců daného plemene. Smyslem takového výběru je zpravidla společné, dlouhé, spokojené soužití....

číst více
Vlčí smečky na Šumavě

Vlčí smečky na Šumavě

Vlkům se na Šumavě daří, rozmnožují se, zvyšuje se počet jejich teritorií,  a jak dokládá cílený monitoring, nejsou hrozbou pro hospodářská zvířata. Návrat vlků Před šesti lety bylo v oblasti centrální Šumavy potvrzeno první vlčí teritorium, nazvané podle této...

číst více
Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Během října a listopadu by zaznamenán výskyt vztekliny v několika evropských zemích včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku, jak informovala Státní veterinární správa. Česká republika je od roku 2004 mezinárodně...

číst více
Centrální evidence psů snad již brzy

Centrální evidence psů snad již brzy

Veterinární zákon, zákon číslo 166/1999 Sb., který je jedním ze základních předpisů, jímž se řídí chov, zdraví a nakládání se zvířaty, doznal v podobě novelizace k 1. říjnu 2022 dalších změn. Nejzásadnější, s ohledem na počet dotčených osob, je dotažení...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři