Porážka na pastvě slibuje lepší welfare

Připravovaná novela veterinárního zákona, která by měla umožnit porážky skotu na pastvě, je výsledkem několikaletého úsilí ASZ ČR a PRO-BIO, a má podporu odborníků. I přesto, že se očekává, že tuto možnost využije jen minimum farmářů, představuje významný krok směrem k lepším podmínkám pro zvířata. Novela by mohla vstoupit v platnost již v příštím roce.

V poslanecké sněmovně se bude projednávat novela veterinárního zákona, která by umožňovala porážet skot střelnou zbraní přímo v hospodářství za dodržení stanovených podmínek. Nynější legislativa toto zatím nepovoluje, řídí se předpisy EU, které umožňují skot na pastvě pouze omráčit a k následnému vykrvení dochází až na jatkách. Přísná pravidla EU mají za cíl omezit přenos nemocí, u skotu se jedná zejména o nemoc šílených krav (BSE).

V případě, že by byla novela schválena, museli by farmáři dodržet u porážky na pastvě několik podmínek. Jednalo by se o porážku nejvíce tří kusů skotu při stejné příležitosti, přičemž nejpozději do dvou hodin od porážky prvního z nich by musela být zvířata dopravena na jatky. K vykrvení zvířat by docházelo v přistaveném boxu sloužícím jako detašované pracoviště jatek, aby ostatní přítomná zvířata nebyla stresována. U porážky by musel být přítomen státní veterinární lékař. Nezbytné by bylo také dodržet hygienická a etická pravidla porážky.

Ústav ochrany zvířat a welfare zaujímá k navrhované novele kladný postoj. Při nahánění a přepravě zvířat na jatky často nejsou dodržovány vhodné podmínky welfare. Zvířata jsou stresována velkou koncentrací jedinců na malé ploše přepravního vozidla, tráví mnohdy i několik hodin v nevhodných klimatických podmínkách, s omezeným přísunem vody a krmiva. K nevhodnému zacházení se zvířaty, které může být kvalifikováno jako týrání, může docházet pak dle doložených případů i na jatkách.

Vlivem nevhodných podmínek při přepravě, což může být způsobeno i neodpovídajícím stylem jízdy řidiče, jakož i špatnou manipulací se zvířaty na jatkách, dochází ke zbytečnému utrpení, zranění a úhynům před samotnou porážkou. Stres, který se u zvířat ve spojení s tímto procesem projevuje, má vliv na enormní vyplavování stresových hormonů, které mají i nepříznivý vliv na kvalitu masa. Moderní technologie a postupy přitom dovolují porážet zvířata s maximální šetrností, jak k samotným zvířatům, tak i k masu.

Schválení novely by uvítaly zejména menší rodinné farmy, které se zaměřují na přímý odbyt své produkce a dbají na welfare svých zvířat. Za takto poražené maso by si mohly stanovit o něco vyšší cenu, což by vedlo k příznivému ekonomickému chodu farem.

Zdroje:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 18. 3. 2024. [vid. 25.3.2024]. dostupné z https://odok.cz

Del Campo, M., Manteca, X., Soares de Lima, J. M., Brito, G., Hernández, P., Sañudo, C., & Montossi, F. 2021. Effect of different finishing strategies and steer temperament on animal welfare and instrumental meat tenderness. Animals, 11(3), 859.

Grandin, T. 2020. The importance of good pre-slaughter handling to improve meat quality in cattle, pigs, sheep and poultry. In The slaughter of farmed animals: Practical ways of enhancing animal welfare. Wallingford UK CABI. s 229-244.

Senft L. 2024. Nový vývoj směrem k etičtějším porážkám skotu. ASZ ČR. 4.3.2024 [vid. 25.3.2024]. dostupné z https://www.asz.cz

Drahorád J. 2024. Krávy půjde porážet na pastvě. Zastřelením. Žádný western, volají chovatelé. Mafra a.s. 12.6.2024 [vid. 25.3.2024]. dostupné z  http:/www.idnes.cz

ČTK. 2018. Ekofarmáři by chtěli zabíjet skot na pastvě. Economia, a.s. 12.6.2024 [vid. 12.6.2018]. dostupné z https://zpravy.aktualne.cz

25/03/2024

Autor: Mgr. Eva Šťastná

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři