Riziko otravy koní jedovatými rostlinami

S příchodem podzimu se stává velmi aktuální téma otrav koní jedovatými rostlinami. Za normálních podmínek nejsou otravy u koní až tak běžné, protože kůň má přirozeně vyvinuté smyslové orgány k rozeznání jedovatých druhů rostlin, navíc takové rostliny mají většinou nepříjemnou chuť. S postupující domestikací se ale tyto instinkty postupně vytrácí. Ohroženi otravou jsou zejména koně, kteří na pastvě tráví málo času. Tito koně během krátkého časového úseku spasou na pastvě „všechno zelené“ na co narazí. Otráví se často také koně, kteří dlouhodobě nedostávají dostatečné množství krmení a svůj hlad zaženou spasením všech porostů, které jim na pastvě přijdou do cesty. A proč jsou otravy časté zrovna na podzim? Vlivem změny počasí se totiž rapidně snižuje potravní nabídka na pastvě a koně tak spasou veškerou zelenou hmotu, která na pastvě zbyla.

Podzimní dvounažky javoru klen

Otravy koní mají na svědomí zejména na podzim se vyskytující semena a na jaře klíčící semenáčky javoru. V těch je totiž obsaženo vysoké množství hypoglycinu A, který způsobuje rozpad svalových vláken. Typickým příznakem otravy je svalová slabost, záchvěvy nebo tuhnutí svalů, tmavé zabarvení moči v důsledku přítomnosti barviva myoglobinu a zrychlená srdeční a dechová frekvence. Dochází k ulehnutí a následně úhynu. Tento stav se nazývá atypická moypatie a až v 90 % případů dochází k úhynu.
Více o této rostině… Wikipedie

Starček přímětník

Starček je rostlina, která obsahuje pyrrolizidinové alkaloidy, jejichž nebezpečí spočívá v dlouhodobé kumulaci v játrech, které poškozují a také jsou karcinogenní a mutagenní. Otrava starčkem u koní se nazývá žďárská choroba a typickým projevem je žloutenka, sekundární fototoxicita a neurologické příznaky.
Více o této rostině… Wikipedie

Tis červený

Otrava tisem je velmi rychlá a nastává již při nízkých dávkách (pro koně stačí na vyvolání otravy 0,2–0,4 g rostliny/kg ž. hm.). Jedovatá je celá rostlina kromě červeného oplodí. Účinnou látkou otravy je alkaloid zvaný taxin. Tento alkaloid inhibuje vstup sodných a vápenatých iontů do buněk srdce, čímž snižuje kontrakce a vede až k jeho zástavě. První příznaky otravy začínají již 30 min po požití tisu a projevují se bolestmi břicha, srdečními arytmiemi, mělkým dýcháním, bezvědomím a následně smrtí.
Více o této rostině… Wikipedie

Bolehlav plamatý

V této rostlině se nachází těkavý alkaloid koniin. Nebezpečný je tím, že se vstřebává do organismu i inhalací. Typickým příznakem otravy je paralýza svalstva, která vede k obrně dýchacího ústrojí a následné smrti udušením za plného vědomí.
Více o této rostině… Wikipedie

Oměj šalamounek

Rostliny rodu oměj patří mezi nejjedovatější v Evropě. Jedovatá složka akonitin se vstřebává do organismu trávicím traktem, ale i sliznicemi a pokožkou. K otravě akonitinem stačí u koně opravdu malá dávka. Příznaky otravy se začínají objevovat do 20 minut po požití rostliny a smrt nastává v důsledku zástavy srdce nebo udušením za plného vědomí.
Více o této rostině… Wikipedie

Štědřenec odvislý

Jedovatý alkaloid cytisin se vyskytuje zejména v semenech štědřence. Otrava se projevuje postižením centrální nervové soustavy a poruchami srdeční činnosti. Dochází k selhání oběhu nebo zástavě dechu a následné smrti.
Více o této rostině… Wikipedie

Dalšími jedovatými rostlinami, se kterými se kůň může na pastvině setkat, jsou: zerav západní (thujon), zimostráz vždyzelený (cyklobuxin, buxamin), třezalka tečkovaná (fototoxicita), ocún jesenní (kolchicin), hasivka orličí (kyanogenní glykosidy), čirok obyčejný (kyanogenní glykosidy), rulík zlomocný (atropin) a další.

Prevence a první pomoc

Otravy jedovatými rostlinami mohou mít jak kumulativní charakter, tak i velmi rychlý nástup. Proto je potřeba pozorovat změny v chování koně, a v případě nástupu jakýchkoliv nežádoucích příznaků okamžitě volat veterinárního lékaře. 

Nejúčinnější prevencí je pravidelně procházet pastvu a hledat jedovaté rostliny, které je potřeba okamžitě odstranit. Rizikovou skupinou jsou koně, kteří nedostávají dostatek krmiva a koně, kteří tráví na pastvě jen omezené množství času. Pokud je to tedy možné, prevencí může být i delší a častější pobyt koní na vhodné pastvě.

Zdroje:

ALLISON, K. A guide to plants poisonous to horses. Revised edition. London: J. A. Allen, 2011. ISBN: 978-0-85131-958-2

JANOŠÍKOVÁ, M., et al. Biologie pastvin pro koně. Náš Chov [online]. ČZU v Praze, 2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://naschov.cz/biologie-pastvin-pro-kone/

NOVÁK, J. Jedovaté rostliny kolem nás. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1549-0

NOVOTNÁ, T., et al. Nejčastější otravy koní rostlinami na území České republiky: Projekt IVA VETUNI 2021 [online]. 2021 [cit. 2022-11-07].

ŠIROKÁ, Z., et al. Poruchy zdraví související s otravami zvířat [online]. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018 [cit. 2022-11-07].

08/11/2022

Autor: Bc. Eva Šťastná
Epilepsie u psů

Epilepsie u psů

Toto poměrně rozšířené onemocnění se může vyskytnout u psů různých plemen a věkových skupin, ačkoliv některá plemena jsou náchylnější k výskytu epilepsie než jiná. Epileptické záchvaty mohou být pro majitele i psa náročné a vyžadují odbornou veterinární péči....

číst více
Taxis, sport nebo týrání?

Taxis, sport nebo týrání?

Velký Taxisův příkop, neboli Taxis, čtvrtá překážka Velké pardubické, je znám nejen příznivcům dostihovému sportu, ale s ohledem na vysoký počet fatálních zranění a úhynů špičkových dostihových koní, i široké veřejnosti. Nejinak tomu bylo i v letošním 133....

číst více
Zdravé štěně

Zdravé štěně

Značná část zájemců o pořízení psa v dnešní době již zvažuje výběr plemene s ohledem na společné soužití, kdy posuzuje svůj životní styl a aktivity s potřebami a zájmy jedinců daného plemene. Smyslem takového výběru je zpravidla společné, dlouhé, spokojené soužití....

číst více
Kanada zakázala testování kosmetiky na zvířatech

Kanada zakázala testování kosmetiky na zvířatech

Jak informuje zpravodajský server CNN, Kanada se oficiálně připojila k dalším více než 40 státům, které zakazují testování kosmetiky na zvířatech. „Ochrana zvířat před utrpením a smrtí v důsledku testování kosmetiky je něco, o co žádalo spoustu Kanaďanů a co můžeme...

číst více
Ochrana před útoky žraloků

Ochrana před útoky žraloků

Je tu sezóna letních dovolených, a tak se opět v tuzemských médiích objevují zprávy o napadení pokojně se koupajících turistů žralokem. Souhrnná celosvětová statistika sice neexistuje, ale na základě studia dostupných zdrojů stávající stav nelze za stoupající trend...

číst více
Vlčí smečky na Šumavě

Vlčí smečky na Šumavě

Vlkům se na Šumavě daří, rozmnožují se, zvyšuje se počet jejich teritorií,  a jak dokládá cílený monitoring, nejsou hrozbou pro hospodářská zvířata. Návrat vlků Před šesti lety bylo v oblasti centrální Šumavy potvrzeno první vlčí teritorium, nazvané podle této...

číst více
Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Během října a listopadu by zaznamenán výskyt vztekliny v několika evropských zemích včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku, jak informovala Státní veterinární správa. Česká republika je od roku 2004 mezinárodně...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři