Řepka jako příčina otrav srnční zvěře

Brukev řepka olejka je plodina pěstovaná především pro olej, který se používá v potravinářském, ale i technickém průmyslu. Jako krmivo pro hospodářská zvířata se používají její výlisky. Rostlina kvete v dubnu a květnu. Podle českého statistické úřadu bylo v roce 2021 vyseto ozimých obilovin 972 tis. ha, z toho řepka na 352 tis. ha. 

Proč zvěři řepka tak chutná?

Tato rostlina prošla procesem šlechtění a nové odrůdy již neobsahují kyselinu erukovou a hořké silice, které dříve zvěř odrazovaly od konzumace. Její chuť je nasládlá a proto zvěři, zejména v období hladu, velmi chutná. Dochází tak k nadměrnému požití řepky a vzniku zdravotních komplikací.

Mechanismus účinku

Řepka obsahuje aminokyselinu S-methylcysteinsulfoxid, která se po požití rozkládá v trávicí soustavě. Rozkladem se uvolňují toxické látky, které způsobují rozpad červených krvinek a následnou anémii. Dalším problémem je, že řepka je na začátku března přihnojována dusíkatými hnojivy, a tak jsou rostoucí lístky plné nebezpečných dusičnanů. Naopak spodní části rostliny po zimě odumírají a nahnívají, což je ideální prostředí pro výskyt mykotoxinů. U zvěře dochází k nedostatečnému zásobování tkání krví, které nese kyslík a dochází tak k hypoxii. Selhávají ledviny, játra, slezina a další orgány. Zasažen je také mozek. V důsledku jeho poškození srny projevují značné poruchy v chování.

Klinické příznaky otravy řepkou

Mezi první příznaky patří poruchy trávení a průjmy. Trávenina zůstává v trávicí soustavě a kvasí, což způsobuje nadmutí. V důsledku vzrůstu krevního tlaku také dochází k poruše plic, srdce a selhání krevního oběhu. Hypoxie má za následek poruchy nervového systému, které se projevují ztrátou plachosti až oslepnutím. Objevují se pak případy, kdy lidé hlásí srny, které se nechají hladit a vůbec se jich nebojí. V takovém případě pravděpodobně jde právě o otravu řepkou olejkou. Často se jedná o mladé, nezkušené srny.

Jak předejít otravám srnčí zvěře?

Řešením může být snížení výsevu řepky na našem území a jeho důkladné rozmístění, řízený odstřel zvěře myslivci, ale především intenzivní myslivecká péče o zvěř, hlavně v zimním období, kdy je velmi omezená potravní nabídka. Jedná se o přikrmování zvěře senem, které obsahuje dostatek strukturální vlákniny v kombinaci například s jablečnými výlisky.

Zdroje:

ČSÚ. Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2022 [online]. 2022, 1 [cit. 2022-04-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/osevni-plochy-ozimych-plodin-pro-sklizen-v-roce-2022

SCHERER, Pavel. Řepka olejka. Myslivost [online]. 2018 [cit. 2022-04-05]. Dostupné z: https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2018/Brezen-2018/Repka-olejka

ÚKZÚZ. Brukev řepka olejka [online]. 2022 [cit. 2022-04-05]. Dostupné z: https://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c56f9c5%22#rlp%7Cplodiny%7Cdetail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c56f9c5%7Cpopis

VODŇANSKÝ, Dr. Miroslav. Jak skutečně působí řepka ozimá na srnčí zvěř. Myslivost [online]. 2002 [cit. 2022-04-05]. Dostupné z: https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2002/Unor—2002/Jak-skutecne-pusobi-repka-ozima-na-srnci-zver

06/04/2022

Autor: Bc. Eva Šťastná
Kategorie: Magazín | Zdraví

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři