Odhalení souvislosti mezi genetikou a obezitou psů

V průlomové studii vědci odhalili významný genetický faktor, který přispívá k obezitě psů, a osvětlili tak složitou souhru mezi genetikou a metabolismem. V centru pozornosti tohoto výzkumu byl gen proopiomelanokortin (POMC), který je známý svou úlohou při regulaci chuti k jídlu a energetického výdeje.
Nutné je však hned úvodem poznamenat, že tato zjištění nijak nezprošťují majitele zvířat odpovědnosti za správnou výživu, jakož i zajištění dalších podmínek pro zachování  fyziologických funkcí a biologických potřeb chovaného zvířete.

Studie odhalila, že mutace v genu POMC vede ke snížené produkci β-melanocyty stimulujícího hormonu (β-MSH) a β-endorfinu, které mají klíčový význam pro regulaci hladu a rychlosti metabolismu. Zajímavé je, že tato mutace nemá vliv na produkci α-MSH, dalšího hormonu odvozeného od genu POMC. Psi s touto specifickou genetickou změnou vykazovali nižší klidovou rychlost metabolismu a zvýšený pocit hladu, což je předurčovalo k přibývání na váze a obezitě.

Tento objev má zásadní význam nejen pro veterinární vědu, ale také pro lidské zdraví. Pochopením genetického základu obezity u psů mohou vědci vyvinout cílené strategie pro regulaci hmotnosti a léčbu. To by mohlo zahrnovat úpravu stravy, změnu životního stylu nebo dokonce genetické zásahy, které by zmírnily účinky mutace.

Studie také zdůrazňuje význam genetického testování u psů, zejména u plemen se sklonem k obezitě. Znalost genetické výbavy psa může majitelům zvířat a veterinárním lékařům pomoci vytvořit individuální plán péče zaměřený na prevenci a léčbu obezity.

Tento výzkum navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání obezity u lidí. Podobnosti mezi genetikou lidí a psů naznačují, že by tyto poznatky mohly nakonec vést k novým přístupům v léčbě a prevenci obezity u lidí. Zkoumání úlohy genu POMC a jeho derivátů v metabolických procesech nabízí slibný potenciál pro pochopení genetických základů obezity u různých druhů.

Pro majitele domácích zvířat tato studie zdůrazňuje význam genetiky pro zdraví a pohodu jejich psů. Podporuje proaktivní přístup k řešení obezity a zdůrazňuje potřebu pravidelných veterinárních prohlídek, genetického testování a individuálních plánů péče.

Závěrem lze říci, že identifikace mutace genu POMC jako klíčového faktoru obezity psů představuje významný krok vpřed v našem chápání genetických vlivů na hmotnost. Poskytuje základ pro vývoj cílených intervencí ke zlepšení zdraví a kvality života domácích zvířat i jejich lidských společníků. Vzhledem k tomu, že výzkum pokračuje v odhalování genetických záhad obezity, vypadá budoucnost slibně pro účinnější a personalizované léčebné strategie, z nichž budou mít prospěch jak psi, tak lidé.

Zdroj:

DITTMANN, Marie T.; LAKATOS, Gabriella; WAINWRIGHT, Jodie F.; MOKROSINSKI, Jacek; CROSS, Eloise et al. Low resting metabolic rate and increased hunger due to β-MSH and β-endorphin deletion in a canine model. Online. Science Advances. 2024, roč. 10, č. 10. ISSN 2375-2548. [cit. 2024-03-11]. Dostupné z: https://doi.org/10.1126/sciadv.adj3823. 

11/03/2024

Autor: Mgr. Ondřej Cvejn

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři