Polská akademie věd zařadila kočku domácí na seznam invazivních druhů

Veřejnost překvapil krok Polské akademie věd, která se rozhodla označit kočku domácí jako invazivní druh. Úřady ale chovatele koček ujišťují, že se v souvislosti s tímto rozhodnutím pro ně nic nemění. I nadále tedy Poláci nebudou potřebovat pro chov kočky domácí, její nákup či prodej, povolení.

Podle Wojciecha Solarze, biologa z Polské akademie věd, splňuje kočka domácí hned několik kritérií pro to, aby mohla být zařazena mezi invazivní druh. V Polsku je kočka, která zdomácněla na území Blízkého východu, nepůvodním druhem. Velkým problémem jsou podle polské akademie věd počty druhů ptáků a malých savců, které kočka uloví a tím snižuje biologickou rozmanitost přírody. A proto akademie apeluje na chovatele, aby měli nad svými kočkami neustále dohled, a to zejména v době hnízdění ptáků.

Kočka jako příčina snižování biodiverzity?

K tomu však řada jiných odborníků udává, že na kočky je akademií svalována příliš velká vina. Primární příčinu snižování biodiverzity spatřují ve znečištění životního prostředí. Poukazují také na stále vzrůstající zastavěnost, nevhodné technologické prvky a zemědělské procesy.

K celé kauze se vyjádřila následně i polská Státní agentura pro ochranu přírody, která veřejnost ujistila, že toto prohlášení akademie neznamená, že by kočka byla oficiálně zařazena na seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Polsko či Unii.

03/08/2022

Autor: Bc. Eva Šťastná
Kategorie: Magazín | Psi a kočky

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři