Omezí novela úhyn ryb?

V posledních letech se v Česku výrazně zvýšil počet případů úhynu ryb a ekologických havárií na řekách. Tragická událost na řece Bečvě v roce 2020, která odhalila nedostatky v rychlosti a koordinaci zásahů, vedla k nutnosti legislativních změn. Sněmovna a Senát schválily novelu vodního zákona, která nyní čeká už jen na podpis prezidenta.

Novela zavádí povinnost pro firmy, které vypouštějí odpadní vody do řek, kontinuálně monitorovat znečištění a uchovávat výsledky měření. Firmy budou hlásit například obsah fosforu, dusíku, anorganických solí, organických látek, hormonů, antibakteriálních látek nebo uhlíku.

To umožní rychlou identifikaci původce znečištění a zefektivní likvidaci havárií. Všechna data o výpustích budou shromažďována v digitálním registru, který pokryje více než 100 tisíc kilometrů povrchových vod. Stát chce najít a zanést všechny výpusti vody do databáze do roku 2026.

Cílem legislativy je zvýšení pokut pro znečišťovatele až na 50 milionů korun a jasné definování rolí a postupů při řešení havárií. Hasičský záchranný sbor ČR bude řídit záchranné a likvidační práce, zatímco vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí budou koordinovat další kroky a šetření. Zavedení digitálního registru výpustí umožní lepší přehled a kontrolu nad znečištěním a usnadní identifikaci viníků v případě havárií.

Ministr životního prostředí Petr Hladík zdůrazňuje, že zákon má především preventivní charakter: “Chceme důsledně monitorovat vypouštění odpadních vod, aby bylo možné včas zabránit haváriím. Novela přináší jasná pravidla a zvyšuje odpovědnost znečišťovatelů.”

Česká inspekce životního prostředí za rok 2022 evidovala 210 havárií. Z toho k otravě ryb došlo v 19 % případů.

Zdroje:

Sněmovní tisk 569 – Novela z. o vodách (vodní zákon). [online]. Parlament České republiky. 4. 6. 2024 [vid. 4. 6. 2024]. dostupné z https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=569&rss-cz=5

Průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, dnes ve třetím čtení schválila Sněmovna. [online]. Ministerstvo životního prostředí 3. 5. 2024 [vid. 4. 6. 2024]. dostupné z https://www.mzp.cz/cz/news_20240503_Havarijni-novelu-vodniho-zakona-dnes-ve-tretim-cteni-schvalila-snemovna

Tomáš Lánský. Zákon proti úhynu ryb. Všechny trubky svedené do řek se budou zapisovat. [online]. MAFRA, a.s.. 2. 6. 2024 [vid. 4. 6. 2024]. dostupné z https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-novela-becva-prirodni-katastrofa-ryba-reka-chemikalie.A240531_201414_domaci_krd

 

 

04/06/2024

Autor: Mgr. Eva Šťastná
Kategorie: Magazín | Welfare | Zdraví

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři