Ochrana před útoky žraloků

Je tu sezóna letních dovolených, a tak se opět v tuzemských médiích objevují zprávy o napadení pokojně se koupajících turistů žralokem. Souhrnná celosvětová statistika sice neexistuje, ale na základě studia dostupných zdrojů stávající stav nelze za stoupající trend označit.

Nevyprovokované útoky žraloků se i přes jejich malý počet řadí mezi rizika, která ohrožují lidské životy v pobřežních oblastech, zejména těch turistických, kde dochází k velké koncentraci osob na omezeném úseku vodní plochy. Podle záznamů Floridské univerzity je dlouhodobě nejvyšší podíl útoků evidován v USA, následovaných Austrálií.

Žraločí sítě narušují mořské ekosystémy

Útoky žraloků nejen bezprostředně ohrožují lidské životy a narušují rekreační plážové aktivity, ale mohou také ovlivnit související turistický průmysl. Proto jsou v oblastech s častým výskytem žraloků, zejména podél australských pláží, instalovány jako prevence žraločí sítě. Tyto sítě, pokud jsou pravidelně kontrolovány a udržovány, mohou snížit riziko útoku žraloka, ale představují vážné nebezpečí pro mořské ekosystémy.

Systém SharkSpotter a umělá inteligence

Nově se však začíná prosazovat v ochraně lidí před útoky žraloků umělá inteligence (AI) bez použití žraločích sítí. Systém nazývaný SharkSpotter kombinuje umělou inteligenci, výpočetní výkon a technologii dronů, aby identifikoval a upozornil záchranáře na žraloky ve vodě v blízkosti lidí.

Systém SharkSpotter přijímá streamované snímky z kamery dronu a pokouší se identifikovat všechny objekty ve scéně. Jakmile jsou detekovány platné objekty, jsou zařazeny do jedné z 16 kategorií: žralok, velryba, delfín, paprsky, různé typy lodí, surfaři a plavci. Pokud je detekován žralok, SharkSpotter poskytuje jak vizuální indikaci na obrazovce počítače, tak zvukové upozornění obsluze. Operátor ověří výstrahu a odešle textové zprávy ze systému SharkSpotter do Surf Life Savers (pozn.: australská vodní záchranná služba) pro další akci.

Úspěch SharkSpotter ukazuje, že umělá inteligence může lidem pomoci nejen účinně a přesněji monitorovat bezpečnostní otázky nákladově efektivním způsobem, ale také prospět ochraně mořského prostředí, neboť nenarušuje mořské ekosystémy.

Celý projekt zároveň ukazuje, že umělá inteligence ve spolupráci s lidskými operátory může nabídnout použitelná řešení pro nalezení rovnováhy mezi lidskými zájmy a ochranou životního prostředí.

Zdroj:

Sharma, N., Saqib, M., Scully-Power, P., & Blumenstein, M. 2022. SharkSpotter: Shark detection with drones for human safety and environmental protection. Humanity Driven AI: Productivity, Well-being, Sustainability and Partnership, 223-237.

26/07/2023

Autor: Mgr. Ondřej Cvejn
Kategorie: Magazín | Welfare

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři