Konec kožených materiálů v automobilech Volvo

Logickou součástí ochrany zvířat by mělo být snižování závislosti na živočišných produktech a omezování jejich využívání. Tím nemusí být ale rozhodně myšleno jen to, co se konzumuje. Velká část zvířat je utracena primárně kvůli své kůži a nemusí se jednat jen o ta, která se honosí hustými kožichy.

Automobilka Volvo Cars, jak oznámily na podzim představitelé této společnosti, přestává v zájmu ochrany zvířat používat ve všech svých čistě elektrických vozech kožené materiály. V následujících letech se společnost Volvo Cars chystá představit zcela novou rodinu čistě elektrických vozů. Počínaje rokem 2030 má Volvo v úmyslu nabízet svým zákazníkům jen plně elektrická vozidla, přičemž kožené materiály nebudou využívány v žádném z nich.

„Pokud chceme být progresivním výrobcem automobilů, potřebujeme vyřešit všechny problematické oblasti udržitelnosti, nejen emise CO2,“ uvedl Stuart Templar, ředitel pro globální udržitelnost ve společnosti Volvo Cars. „Důležitou součástí této práce je odpovědné využívání zdrojů, kam patří i ohleduplné zacházení se zvířaty. Zavedení interiérů bez použití kůže pro naše čistě elektrické vozy představuje rozumný krok na cestě k vyřešení tohoto problému.“

Obavy z dopadu chovu skotu na životní prostředí

K rozhodnutí společnosti začít vyrábět interiéry bez podílu kůže přispěly mimo jiné také obavy z negativního dopadu chovu skotu na životní prostředí, který vede například k odlesňování krajiny. Odhaduje se, že chov hospodářského dobytka stojí za přibližně 14 % globálně vyprodukovaných emisí skleníkových plynů pocházejících z lidské činnosti, přičemž se většina těchto emisí připisuje právě chovu skotu.

Kůži nahradí vysoce kvalitní udržitelné materiály

Místo kůže nabídne společnost Volvo Cars svým zákazníkům rozmanité alternativy z vysoce kvalitních udržitelných materiálů získaných z biodegradabilních a recyklovaných zdrojů. Mezi takovéto alternativy se řadí materiál Nordico, vyrobený přímo společností Volvo Cars. Tvořen je textilním materiálem z recyklátu, jako jsou například PET lahve, biomateriálem pocházejícím z udržitelného švédského a finského lesního hospodářství a recyklovaným korkem, který byl původně využíván ve vinařském průmyslu. A pokud bude použito čalounění s podílem vlny, pak výhradně od dodavatelů, kteří se mohou prokázat certifikátem o odpovědném zacházení se zdroji. To mimo jiné znamená, že chovaným zvířatům jsou zabezpečeny dobré životní podmínky.

Přístup automobilky Volvo Cars je z pohledu ochrany zvířat vítaným krokem, který měl být globálně následován. Pokud by vaše společnost chtěla Volvo v tomto směru následovat, Ústav ochrany zvířat a welfare bude rád nápomocen.

Zdroj:

Press Releases: Volvo Cars to go leather-free in all pure electric cars as part of animal welfare ambitions  [online].  Volvo Car Corporation [cit. 2022-02-04]. Dostupné z: https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/286448/volvo-cars-to-go-leather-free-in-all-pure-electric-cars-as-part-of-animal-welfare-ambitions

04/02/2022

Autor: Bc. Ondřej Cvejn

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři