Zraněnou srnu nebo jiné volně žijící zvíře si nelze doma ponechat. Nemůže tak učinit ani myslivec, pokud není odborně způsobilý k péči o handicapovaná zvířata ve smyslu zákona.

Srna je z pohledu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, volně žijícím zvířetem, v uvedeném stavu pak handicapovaným volně žijící zvířetem. Dle ustanovení § 14b tohoto zákona každý, kdo se ujal handicapovaného zvířete, je povinen zajistit péči o ně podle odstavce 2 § 14b zákona č. 166/1992 Sb., o veterinární péči, nebo předat toto zvíře záchranné stanici, popřípadě oznámit místo jeho nálezu záchranné stanici. V § 14b je mimo jiné ustanoveno, že chovatel, který poskytuje soustavnou nezbytnou péči handicapovaným zvířatům, je povinen mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

Rozhodně to však neznamená, že by se zraněné zvíře mělo ponechat osudu. Jak je zmíněno výše, doporučeno je kontaktovat nejbližší záchrannou stanici a další postup koordinovat.