Pohřbení (uložení) psa, kočky i jiného domácího mazlíčka (zájmového zvířete) na vlastní zahradě (pozemku) je možné. Je však nezbytné dodržet určité podmínky, které ukládá veterinární zákon a vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.

Dle § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může chovatel, nerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy.

Podle vyhlášky o kadáverech zvířat v zájmovém chovu musí být místo uložení vzdálené nejméně 200 m od vodního zdroje, 100 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, a 50 m od hranice sousedního pozemku. Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla. Do výkopu lze uložit kadáver, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
Uložení těla do hrobu (kadáveru do výkopu) to ale ještě nekončí. Dané místo je musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení a zajištěno proti vniknutí zvířat po dobu 10 let (tlecí doba).

Pohřbít na vlastním pozemku je možné i koně. Kadáver koně v zájmovém chovu může však chovatel uložit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a to za podmínek jí stanovených. To znamená, že před uložením kadáveru koně, je třeba si vyžádat souhlas místně příslušné krajské veterinární správy.

Důstojnou alternativou k uložení ostatků zvířecího přítele na vlastní zahradě je několik. Mezi ty nejobvyklejší patří uložení na zvířecím hřbitově či zpopelnění v krematoriu pro zvířata, přičemž je možné si odnést urnu s popelem.