Každý, kdo chová 3 a více fen (samic psa domácího) je povinen tuto skutečnost oznámit do 7. dne ode dne, kdy počet fen starších 12 měsíců dosáhl 3 a více. Tato povinnost, ve stejné lhůtě, platí i pro případ, kdy se počet fen starších 12 měsíců snížil pod 3.

Zákon č. 166/199 Sb., o veterinární péči, konkrétně § 4 odst. 3, ukládá chovateli, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, povinnost tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit krajské veterinární správě (nebo Městské veterinární správě v Praze) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat. Pro upřesnění je zde vhodné uvést, že ve smyslu toto zákona je za chovatele považován každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu! Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost pouze jeden z nich.
Současně je chovatel povinen oznámit, taktéž do 7 dnů, pokud se počet jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců sníží pod 3. Uvedené povinnosti se netýkají útulků, hotelů nebo penzionů pro zvířata, chovatele vodících a asistenčních psů a několika dalších subjektů, které jsou v daném zákoně přímo uvedeny.

Za nesplnění oznamovací povinnosti může být fyzické osobě uložena pokuta až 50.000 Kč, takže pokud máte 3 a více fen, nemusí se vyplatit nestrávit 5 minut vyplněním online formuláře.