Na to, co je týrání zvířete, existuje mnoho subjektivních názorů. Z pohledu jejich ochrany a její vymahatelnosti je podstatné, jak je týrání definováno zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání nejen definuje, ale i stanovuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů a občanů. Mimo jiné udává, kdo podezření z týrání zvířat prověřuje, co je přestupkem, kdo přestupek projednává a jaké sankce mohou být za prokázaná provinění uděleny. Zvláště závažné přečiny jsou ustanoveny trestním zákoníkem jako trestné činy.

V případě, že víte o týraném zvířeti nebo zvířatech, je nejvhodnější kontaktovat příslušnou Krajskou veterinární správu, které je ze zákona tato problematika příslušná. Pro mimořádné situace jsou zřízeny i krizové linky. Kontaktovat Státní veterinární správu se bát nemusíte, údaje o oznamovateli jsou přísně důvěrné. V případě naléhavé situace, která nesnese odklad, je nejvhodnější kontaktovat přímo Policii ČR.

Pokud si nejste jisti nebo máte jakékoliv dotazy ke konkrétnímu případu možného týrání zvířat, neváhejte se na nás obrátit.