Cestování se psy, kočkami a fretkami

Letní dovolené jsou pro mnohé z nás spojeny s cestováním. Někdo se chystá na vesnici k babičce, další by rád procestoval i se svým domácím mazlíčkem kus Evropy. Cestování do zemí EU má však jistá pravidla, která je s ohledem na zdárný průběh cesty vhodné dodržovat.

Obecně platí, že mezi členskými zeměmi EU či do země EU z vyjmenovaných zemí mimo EU může s vámi váš pes, kočka či fretka cestovat, pokud:

 • je označen mikročipem
  Mikročip musí umožňovat přečtení zařízením slučitelným s normou ISO 11785, čemuž by měly odpovídat všechny typy používané veterinárními lékaři v členský zemích EU.
  Označení zvířete tetováním namísto čipu je akceptováno pouze pokud bylo provedeno před 3. červencem 2011.
 • je očkován proti vzteklině
  Očkování proti vzteklině je v Česku povinné pro psy, lišky a jezevce držené v zajetí. Většina majitelů však nechává očkovat i kočky a fretky. Každopádně je v předstihu nutné zkontrolovat, zda provedená očkování jsou platná a byla řádně zapsána do evropského pasu zvířete v zájmovém chovu. Společně s potvrzením o provedení očkování zapisuje veterinární lékař do pasu zvířete i dobu, před jejímž uplynutím je nezbytné zvíře přeočkovat.
  Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování. Některé členské státy EU povolují cestování s mladými psy, kočkami a fretkami ve věku mezi 12-16 týdny, kteří již byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování není ještě platné. Vždy však je nutné aktuálně prověřit pro konkrétní stát, neboť toto ustanovení se může s ohledem na nákazovou situaci měnit.
 • je odčerven
  Ošetřen proti echinokokům druhu Echinococcus multilocularis je vyžadováno pokud cestujete do oblastí, kde se infekce tímto parazitem nevyskytuje (Finsko, Irsko, Malta, Norsko a Severní Irsko).
  Vhodný přípravek je doporučeno zakoupit u veterinárního lékaře, který také provede zápis o jeho aplikaci do pasu zvířete. Takovéto ošetření musí být provedeno ve lhůtě 24-120 hod. před vstupem na území dotčených států.
 • platný evropský pas zvířete v zájmovém chovu
  Pas má jednotnou podobu pro všechny členské státy EU. Je označen kódem země a unikátním číslem. Pas získá majitel zvířete u schváleného a registrovaného soukromého veterinárního lékaře.

Neobchodní přesun

Výše uvedené informace platí pro neobchodní přesun psů, koček a fretek, tedy takový přesun, jehož cílem není prodej nebo jiná změna vlastníka zvířete, kdy se zvířaty cestuje jejich majitel. Akceptováno je také písemné pověření jiné osoby, vhodné je uvést i účel přesunu (např. pověřenou osobou je dcera, která se psem cestuje v rámci své dovolené).
Cestovat za uvedených podmínek je možné s maximálně pěti domácími mazlíčky. Při převozu více než pěti zvířat (psů, koček nebo fretek), je třeba mít připraveno potvrzení, že:důvodem cesty je účast v soutěži, na výstavě nebo sportovní akci (např. vstupní list na tuto akci). Tato zvířata musí být starší 6 měsíců.
Pravidla ustanovená pro obchodní přesuny zvířat jsou odlišná.

Třetí země

Pozor v případě cestování, resp. návratu do zemí EU. Tyto země jsou rozděleny do dvou kategorií dle sledovaných kritérií. V případě tzv. třetích zemí je situace stejná jako při návrtu z jiné členské země EU, pokud se však jedná o ostatní třetí země, tedy ty země, které nejsou uvedeny na příslušném seznamu, je návrat spojen se sérologickým vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině schválenou laboratoří. Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU! Žádoucí je tedy takovouto cestu naplánovat v předstihu a zavčas provést požadované serologické vyšetření. S ohledem na délku pobytu v takovéto zemi je možné vyšetření provést ještě před odletem z Čech, resp. EU.

Ptáci, plazi, hlodavci, králíci a ostatní

Pokud plánujete cestovat s jiným druhem zvířete v zájmovém chovu, který není jednotně řešen v rámci legislativy EU, jako jsou ptáci, vodní živočichové, plazi, hlodavci nebo králíci, je nutné si zjistit jaké předpisy platí v zemi, kam se chystáte odjet, a jaké jsou podmínky pro vstup do této země, ale i pro návrat do Česka.

Zdravotní stav a welfare

Jakoukoliv cestu se zvířetem, i tu k babičce na vesnici, je vždy třeba plánovat s ohledem na zdravotní stav zvířete, místní nákazové podmínky a welfare přepravovaného zvířete. S ohledem na rozsáhlost tohoto tématu se tomu budeme věnovat v dalších článcích.

Zdroje:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Pravidla EU pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu po zemích Unie – Your Europe. [online] Your Europe – Evropská unie. 11.4.2024. dostupné z https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_cs.htm#inline-nav-7

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu – SVS, [online] Státní veterinární správa. 26.4.2024. dostupné z https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

10/07/2024

Autor: Mgr. Ondřej Cvejn

Poradna

Ptáte se...

 • Co je považováno za týrání zvířat?
 • Je možné doma chovat medvěda?
 • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
 • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
 • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
 • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři