Centrální evidence psů stále neexistuje

Novelizace veterinárního zákona z ledna 2021 přinesla naději na zřízení centrální evidence psů, která by měla mimo jiné pomoci bezprostředně dohledat majitele zatoulaného psa, jakož i v boji s nezodpovědnými chovateli a množírnami. Tato centrální evidence však k 1. 1. 2022, jak ukládá zákon, zprovozněna nebyla,

Zákon stanovuje, evidence však neexistuje

Zákon ve své platné podobě udává, že chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa, přičemž identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, a chovatel je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem.

Další novelizace namísto prováděcího předpisu

Namísto prováděcího právního předpisu se však objevila v rámci vládního návrhu předloženého sněmovně v listopadu loňského roku další novelizace. V souvislosti s evidencí psů tento návrh blíže stanovuje zejména rozsah evidovaných údajů, jakož i povinnosti chovatelů a veterinárních lékařů. Současně však navrhuje přenést povinnost vedení evidence ze Státní veterinární správy na Komoru veterinárních lékařů. Tedy z orgánu státní správy na profesní komoru, přičemž Ministerstvo zemědělství má komoře hradit výdaje spojené s provozem evidence.

Aktuálně je návrh zákona, resp. novelizace, ve 2. čtení. Ani při největším optimismu tak nelze předpokládat, že bude systém centrální evidence psů spuštěn dříve než v roce 2023. Při snaze dohledání majitele psa tak nezbývá než hledat prostřednictvím řady soukromých registrů. Soukromé registry však obsahují pouze údaje k malému množství zvířat označených čipem.

Povinnost registrovat psy zatím padá

S ohledem na neexistenci centrálního registru psů chovatelům nevzniká povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů, jakož i s nimi související údaje, a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce, jak uvádí i Státní veterinární správa na svých webových stránkách.

03/04/2022

Autor: Bc. Ondřej Cvejn
Epilepsie u psů

Epilepsie u psů

Toto poměrně rozšířené onemocnění se může vyskytnout u psů různých plemen a věkových skupin, ačkoliv některá plemena jsou náchylnější k výskytu epilepsie než jiná. Epileptické záchvaty mohou být pro majitele i psa náročné a vyžadují odbornou veterinární péči....

číst více
Taxis, sport nebo týrání?

Taxis, sport nebo týrání?

Velký Taxisův příkop, neboli Taxis, čtvrtá překážka Velké pardubické, je znám nejen příznivcům dostihovému sportu, ale s ohledem na vysoký počet fatálních zranění a úhynů špičkových dostihových koní, i široké veřejnosti. Nejinak tomu bylo i v letošním 133....

číst více
Zdravé štěně

Zdravé štěně

Značná část zájemců o pořízení psa v dnešní době již zvažuje výběr plemene s ohledem na společné soužití, kdy posuzuje svůj životní styl a aktivity s potřebami a zájmy jedinců daného plemene. Smyslem takového výběru je zpravidla společné, dlouhé, spokojené soužití....

číst více
Kanada zakázala testování kosmetiky na zvířatech

Kanada zakázala testování kosmetiky na zvířatech

Jak informuje zpravodajský server CNN, Kanada se oficiálně připojila k dalším více než 40 státům, které zakazují testování kosmetiky na zvířatech. „Ochrana zvířat před utrpením a smrtí v důsledku testování kosmetiky je něco, o co žádalo spoustu Kanaďanů a co můžeme...

číst více
Ochrana před útoky žraloků

Ochrana před útoky žraloků

Je tu sezóna letních dovolených, a tak se opět v tuzemských médiích objevují zprávy o napadení pokojně se koupajících turistů žralokem. Souhrnná celosvětová statistika sice neexistuje, ale na základě studia dostupných zdrojů stávající stav nelze za stoupající trend...

číst více
Vlčí smečky na Šumavě

Vlčí smečky na Šumavě

Vlkům se na Šumavě daří, rozmnožují se, zvyšuje se počet jejich teritorií,  a jak dokládá cílený monitoring, nejsou hrozbou pro hospodářská zvířata. Návrat vlků Před šesti lety bylo v oblasti centrální Šumavy potvrzeno první vlčí teritorium, nazvané podle této...

číst více
Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Vzteklina na Slovensku po 7 letech

Během října a listopadu by zaznamenán výskyt vztekliny v několika evropských zemích včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku, jak informovala Státní veterinární správa. Česká republika je od roku 2004 mezinárodně...

číst více

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři