Centrální evidence psů stále neexistuje

Novelizace veterinárního zákona z ledna 2021 přinesla naději na zřízení centrální evidence psů, která by měla mimo jiné pomoci bezprostředně dohledat majitele zatoulaného psa, jakož i v boji s nezodpovědnými chovateli a množírnami. Tato centrální evidence však k 1. 1. 2022, jak ukládá zákon, zprovozněna nebyla,

Zákon stanovuje, evidence však neexistuje

Zákon ve své platné podobě udává, že chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa, přičemž identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, a chovatel je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem.

Další novelizace namísto prováděcího předpisu

Namísto prováděcího právního předpisu se však objevila v rámci vládního návrhu předloženého sněmovně v listopadu loňského roku další novelizace. V souvislosti s evidencí psů tento návrh blíže stanovuje zejména rozsah evidovaných údajů, jakož i povinnosti chovatelů a veterinárních lékařů. Současně však navrhuje přenést povinnost vedení evidence ze Státní veterinární správy na Komoru veterinárních lékařů. Tedy z orgánu státní správy na profesní komoru, přičemž Ministerstvo zemědělství má komoře hradit výdaje spojené s provozem evidence.

Aktuálně je návrh zákona, resp. novelizace, ve 2. čtení. Ani při největším optimismu tak nelze předpokládat, že bude systém centrální evidence psů spuštěn dříve než v roce 2023. Při snaze dohledání majitele psa tak nezbývá než hledat prostřednictvím řady soukromých registrů. Soukromé registry však obsahují pouze údaje k malému množství zvířat označených čipem.

Povinnost registrovat psy zatím padá

S ohledem na neexistenci centrálního registru psů chovatelům nevzniká povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů, jakož i s nimi související údaje, a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce, jak uvádí i Státní veterinární správa na svých webových stránkách.

03/04/2022

Autor: Bc. Ondřej Cvejn

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři